Civis Global


Civis Global é un grupo galego con sede en Vigo adicado á construción e servizos. Está especializada en construción de infraestruturas públicas (hidráulicas, estradas, portos) e privadas (naves industriais, edificios de oficinas), así como na rehabilitación de edificios e espazos urbanos e na prestación de servizos (abastecemento e saneamento de auga, servizos deportivos, mantemento de campos de fútbol). A compañía emprega 500 persoas e acada unha facturación de 40 millóns de euros.Naceu en 1989 como firma especializada en obras hidráulicas, pero a finais dos anos noventa iniciou un período de expansión co obxectivo de converterse nunha empresa adicada á construción de todo tipo de obras de infraestrutura e tamén a obras privadas (industriais, oficinas e vivendas). Posteriormente, apostou por diversificar a súa actividade cara a negocios de concesións e servizos, así como por iniciar a súa expansión internacional. En 2012 cambiou de accionariado e adoptou a denominación actual.

En construción, a actividade de Civis Global, con case 1.500 obras executadas, concéntrase en dúas grandes divisións: infraestruturas e edificación, que a súa vez están integradas por diversas áreas coas que cubrimos a práctica totalidade dos campos do sector.

Na construción para clientes privados Civis Global traballa en catro grupos de actividade: construción e rehabilitación de edificios (residenciais e de oficinas); construción de naves industriais; construción de edificacións de servizos (centros deportivos, colexios, residencias de maiores, etc.); e obras de todo tipo de locais comerciais e vivendas.

Na división de concesións e servizos, a compañía presta servizo directo a máis de 120.000 clientes de servizos integrais de auga; servizos deportivos;e mantemento deportivo (campos de herba artificial) e de edificacións.
Civis Global traballa baixo o lema construimos entorno porque é consciente do seu papel na sociedade polo traballo que desenvolve. A compañía amosa unha gran concienciación e sensibilidade respecto do medio ambiente e iso vese reflectido no noso compromiso presente na planificación sustentable como parte das nosas obras, aplicando metodoloxías construtivas orientadas á creación de proxectos menos prexudiciais para o ambiente, socialmente equitativos e economicamente viables.

civis-global-cultura-empresarial

Internamente, a cultura empresarial de Civis Global resúmese nunha serie de valores para a organización:

• A mellor calidade e o mellor servizo para os clientes
• Respecto e traballo en equipo buscando a mellora permanente das persoas
• Seguridade das persoas de xeito efectivo e responsable
• Apoio ao desenvolvemento profesional e persoal, con políticas de información e formación axeitadas ás responsabilidades.
• Xestión eficaz mediante a colaboración interdependente. Civis Global aplica políticas de responsabilidade social corporativa, en materia laboral, de igualdade, compromiso medioambiental e transparencia informativa na súa comunicación interna.
A nosa compañía realiza accións especíicas en campos de:
• Conciliación laboral
• Apoio ao deporte de discapacitados, deporte feminino e plans sociais de participación popular
• Prevención da violencia de xénero: empresa con protocolo para previr e combater accións de violencia ou discriminación contra as mulleres
• Participación activa en campañas sociais (recollidas de alimentos, doazón de sangue)
• Políticas de aforro de enerxía, papel e auga nas súas instalacións
Dende o ano 2000 Civis Global ten implantados na súa xestión os sistemas de calidade e medio ambiente, certificados segundo normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. Baixo estes sistemas de traballo, Civis Global márcase como obxectivo manter unhas políticas óptimas para a xestión ambientalmente sustentable e de calidade no proceso produtivo da empresa.

Este compromiso coa sustentabilidade é un dos eixes da nosa planificación como empresa, pois é unha tarefa colectiva que implica a todos os membros da organización.

civis-global-calidad-medioambiente
Unha das prioridades de Civis Global é fomentar as boas condicións de traballo e a seguridade daqueles que fan realidade os proxectos da empresa. A Área de Prevención de Riscos Laborais implantou un servizo de prevención propio, que asume directamente as especialidades de seguridade no traballo, ergonomía e psicosocioloxía aplicada. Civis Global concertou cun servizo alleo as especialidades de hixiene industrial e vixilancia da saúde. O noso sistema de xestión da prevención está certificado coa OHSAS 18.001: 2007, dende o ano 2007. A finalidade do sistema é integrar a actividade preventiva no conxunto de actividades e decisións da empresa.

civis-global-calidad-medioambiente


Civis Global aplica unha actividade de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica de diferentes metodoloxías, ferramentas técnicas e de xestión para procurar o máximo nivel técnico nos procesos e servizos e ofrecer unha completa satisfacción ás necesidades dos nosos clientes.

Moitas das nosas realizacións incorporan solucións construtivas avanzadas ou contan coas últimas tecnoloxías para o funcionamento dos seus equipos de iluminación ou climatización, como as instalacións xeotérmicas ou o uso de enerxías renovables para o autoabastecemento enerxético.

equa
civis-global-empleo

Se queres formar parte do equipo de profesionais de Civis Global, envíanos o teu currículo:

Nome (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Asunto

Mensaxe

Adxunta o teu currículo (peso límite do documento: 2mb | Non se admiten arquivos comprimidos zip ou rar)