Conservación e mantemento autovías AG-53 e AG-54 en Galicia

Autovia AG-53

Civis Global desenvolve, en UTE con Covsa, as operacións de conservación e mantemento das autovías galegas AG-53 e AG-54, na provincia de Ourense. O contrato para a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia S.A. (SPI) exténdese ata o ano 2025.

Obra:

Conservación e mantemento autovía AG-53 e AG-54

Lugar:

Ourense (Galicia)