Demolición e restauración da antigua casa rectoral de Mos