Reparación do paso sobre o río no camiño “Os Baños” (Caldelas de Tui)