Reparación da calzada e estabilización de taludes na N-634