Residencia de maiores da Fundación San Rosendo en Vigo

Fundacion San Rosendo

Obra de construción dun edificio para residencia de maiores, adosado á igrexa parroquial da Nosa Señora do Rocío no barrio de Coia-Bouzas (Vigo). A integración resólvese coa fachada que combina granito e elementos de resalte en formigón visto e un muro cortina de aluminio e vidro para os tiros de escaleiras, perfilado en láminas de zinc.

Obra:

Residencia para maiores da Fundación San Rosendo.

Lugar:

Vigo (Pontevedra).