Civis Global constrúe o novo edificio de xulgados de Segovia

Juzgados Segovia
Juzgados Segovia

Imaxe infográfica da fachada do novo edificio dos xulgados.

20.8.2020 

A compañía galega Civis Global amplía a súa actividade fóra de Galicia coa construción do edificio de xulgados en Segovia. A nova sede xudicial da provincia castelá-leonesa desenvólvese nunha UTE xunto á empresa Geoxa. A obra execútase nunha parcela en declive de 13.087 m2 e inclúe a construción dun aparcadoiro de 122 prazas. En total, a superficie construída será de 12.180 m2.

O edificio consta de soto, planta baixa e dúas plantas que inclúe unha zona de administración, salas de vistas e todas as instalacións necesarias e complementarias para o desenvolvemento da actividade dos distintos xulgados e  servizos correspondentes.

Unha construción esixente canto a ordeación e xerarquización dos recorridos interiores, ao combinar os espazos abertos ao público cos accesos restrinxidos propios da actividade xudicial. Tamén esixen un tratamento especial os servizos de seguridade en telecomunicacións e servizos postais.