Civis Global instala o segundo tramo de escaleiras mecánicas no casco vello de Vigo

VIGO, 090118. INSTALACION ESCALERAS MECANICAS SUBIDA AL CONCELLO.

VIGO, 090118. INSTALACION ESCALERAS MECANICAS SUBIDA AL CONCELLO.

Instalación do segundo tramo de escaleiras mecánicas no casco vello de Vigo.

11.01.18

A construtora galega Civis Global completa un singular proxecto de rehabilitación e mellora coa instalación dos dous últimos tramos de escaleiras mecánicas na rúa II República, de Vigo. En 2015 iniciárase a primeira fase coa posta en marcha de dous primeiros tramos para salvar o desnivel de case 20 metros entre Porta do Sol e a rúa Abeleira Menéndez, na zona alta do casco vello nas proximidades do Concello de Vigo. A segunda fase das obras para instalar dous novos tramos iniciouse a finais de verán de 2017.

As escaleiras, dúas pezas de máis de 6 y máis de 9 toneladas respectivamente, foron descolgadas sobre a rúa II República mediante unha grúa situada na intersección con Abeleira Menéndez, nunha operación complexa polo escaso marxe de manobra existente.

Previamente realizáranse os correspondentes fosos en formigón para aloxar as escaleiras, de máis de 10 metros de lonxitude a inferior e máis de 15 metros a superior.

A obra foi de grande complexidade ao tratarse dunha zona con moi pouco espazo de manobra, con todos os servizos e dotacións existentes encaixados nunha escasa superficie en desnivel. Repuxéronse, modificáronse ou substituíronse infraestruturas de gas e electricidade, redes de saneamento e comunicacións, ata acadar a total remodelación dunha rúa en escaleiras, tamén parcialmente remodeladas, para acceder á zona alta do casco vello de Vigo.

Por tratarse dunha zona con protección integral de elementos arqueolóxicos, durante a execución realizáronse as correspondentes catas para valorar elementos patrimoniais a conservar: restos do lenzo da antiga muralla da cidade e a estrutura dunha mina de auga, que foi finalmente conservada.

A obra completouse coa conexión de todos os compoñentes para o funcionamento dunhas escaleiras mecánicas dotadas de tecnoloxías ecoeficientes (con detección de persoas para deterse cando é necesario), teleoperadas (para casos de avarías) e adaptadas á intemperie, que levarán ademais unha cuberta de aceiro e vidro como a instalada xa no tramo inicial desde Porta do Sol.

Civis Global ten realizado diversos proxectos de mellora e rehabilitación urbana na cidade, entre eles o da zona da Porta do Sol, e tamén ten aplicado a súa experiencia en proxectos de mobilidade alternativa como a construción de varios tramos de carril bici no itinerario entre Vigo e A Guarda.

Colocación de la escalera

[/vc_column][/vc_row]