Infraestruturas

División da compañía para a realización de obras de construción de novas infraestruturas: obras hidráulicas, urbanizacións de rúas i espazos urbanos, estradas e autovías, portos, ferrocarrís, polígonos industriais e túneles.