Civis Global activa o seu plan de igualdade

El plan, a cuatro años, se aplicará a todos los centros del territorio español y a la totalidad de la plantilla actual y futura.

 

El plan, a cuatro años, se aplicará a todos los centros del territorio español y a la totalidad de la plantilla actual y futura.

O plan, a catro anos, aplicarase a todos os centros do territorio español e á totalidade do cadro de persoal actual e futuro.

07.03.2019. Civis Global vén de poñer en marcha o seu primeiro Plan de Igualdade co obxectivo de garantir e acadar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na compañía e eliminar todo tipo de discriminación por razón de sexo.

O plan, que ten unha vixencia de catro anos, concreta o compromiso de Civis Global co principio de igualdade de oportunidades de ingreso e desenvolvemento profesional a todos os niveis entre homes e mulleres dentro da organización e aplicarase a todos os centros do territorio español e á totalidade do cadro de persoal actual e futuro.

Entre os obxectivos específicos do Plan de Igualdade de Civis Global atópase a promoción e mellora das posibilidades de acceso da muller a postos de responsabilidade, contribuindo a reducir desigualdades e desequilibrios, e promover a incorporación das mulleres á área de produción técnica, ao tratarse dunha área masculinizada.

Afianzar e establecer medidas que favorezan a conciliación da vida laboral coa vida familiar e persoal de todo o cadro de persoal, establecer unha política de comunicación inclusiva interna e externa, realizar accións informativas destinadas a sensibilizar en materia de igualdade de oportunidades, integrar a perspectiva de xénero nos manuais de procedementos e activar un protocolo de actuación para previr e actuar en casos de acoso sexual ou por razón de sexo no ámbito laboral completan os obxectivos contemplados no plan de igualdade de Civis Global.

Dende o mes de maio, Civis Global conta cunha comisión de igualdade encargada de velar polo cumprimento do principio de igualdade de trato e de oportunidades na empresa, así como de negociar e implantar o Plan de Igualdade e de levar a cabo o seu seguimento e avaliacións posteriores.

Ademais, dende o ano pasado Civis Global está adherida a un protocolo para a detección e tratamento de situacións de violencia de xénero producidas dentro e fóra dos lugares de traballo.