Civis Global cumpre tres anos conservando o Camiño de Santiago

2 Fonte da Mina do Conde
1 Fonte da Mina do Conde

Un paseante descansa na fonte da Mina do Conde, rehabilitada por Civis Global no Camiño Portugués ao seu paso por Cedeira-Redondela.

12.8.2022

Desde o ano 2019 Civis Global executa as obras de conservación e mantemento da ruta portuguesa e o itinerario de Fisterra a Muxía do Camiño de Santiago. O traballo realizado para a Axencia Galega de Turismo, comprende un total de 350 km que inclúen os traxectos de Tui a Santiago por Redondela e desde A Guarda a Redondela pola costa, ademais do tramo de Santiago a Fisterra e Muxía.

Durante estes anos os equipos profesionais destinados ás distintas zonas desta ruta cultural ocúpanse de traballos que permiten mantela totalmente operativa e en bo estado.

A relación constante entre a vía e a natureza, sobre todo polo que se refire a acción da auga, caracteriza uns traballos de conservación aos que se suman labores de limpeza da masa vexetal.

Noutros casos as obras refírense á reforma ou reposición de elementos singulares: fontes, zonas de paso por localidades do camiño ou arranxos de pontes. Entre as actuacións máis destacadas están a mellora de pasos sobre cursos de auga, instalando as correspondentes pasarelas de madeira cando o esixe a deterioración das existentes.

Trátase sempre de pequenas obras moi detalladas no camiño, por exemplo as melloras na drenaxe que se realizan as veces en superficie ou ben mediante canalizacións soterradas, pero sempre con atención ao acabado para conservar o aspecto tradicional desta infraestrutura tan singular.