Civis Global mellora a infraestrutura ferroviaria con obras en Ourense, Lugo e Asturias

a chanca final
a chanca final

Estado actual da ponte de A Chanca en Lugo, tras as obras de mellora na plataforma realizadas por Civis Global.

25.7.2022

A empresa construtora Civis Global desenvolve en Galicia e Asturias unha serie de obras para ADIF co obxectivo de mellorar as comunicacións ferroviarias. As distintas execucións realízanse nos traxectos entre Monforte e Lugo, entre Vigo e Padrón, e por último na variante de Pajares do recorrido do AVE Madrid-Asturias.

Obras de mellora en Monforte-Lugo

As obras máis próximas a rematar nestes meses no traxecto Sarria-Lugo inclúen o acondicionamento da plataforma para mellorar as prestacións ferroviarias.

Son actuacións nun tramo de liña convencional para adaptala a trens de maior velocidade, e están integradas nun conxunto de obras para a renovación integral da vía.

O caso máis destacado é a ampliación dunha infraestrutura tan emblemática como a ponte de A Chanca. É un viaduto posto en marcha en 1879 que no seu día significou a chegada do ferrocarril desde Madrid a Lugo e cuxa plataforma ten sido completamente renovada e ampliada, para adaptar a vía ás novas necesidades do transporte.

As actuacións neste tramo complétanse con obras para sostemento de taludes, melloras en cunetas, drenaxes e outros traballos de mantemento.

Acondicionamento acústico en Vigo-Padrón

Neste caso, a actuación consiste na instalación de pantallas acústicas para protección en zonas de poboación. Nun traxecto de 90 km está previsto instalar un total de 9 km de proteccións, sobre todo nas zonas urbanas do recorrido como Redondela, Arcade, Vilaboa e Pontevedra, ademais de Vilagarcía, Portas e Padrón.

Unha extensa execución de obra civil que inclúe traballos de cimentación e instalación para as estruturas de soporte e instalación das pantallas e, nos caso dos viadutos, os correspondentes traballos de reforzo para a instalación.

A variante de Pajares

Mentres tanto, Civis Global avanza nas obras do tramo do AVE en Pajares que inclúe os seguintes traballos: acondicionamento dos accesos, execución de 2 heliportos en ámbalas bocas del túnel (Sur y Norte) y una nueva depuradora en las boca Norte túnel de Pajares, ademais do acondicionamento da galería de ataque de Buiza, practicamente completada a falta dos aglomerados.

Outras obras

Proximamente inícianse tamén as obras para cerramentos en zonas urbanas e acondicionamento de plataformas e cruces de catro estacións no tramo de Ourense a Monforte, como a de Canaval que se inician este outono.