Civis Global suma máis potencia á nave de Actega Artística en Porriño

Actega noticia
Actega noticia

Vista da zona de ampliación da nave de Actega Artística, no Polígono de A Granxa (Porriño).

22.5.2020 

Coa execución das obras de ampliación da nave de Actega Artística no Polígono Industrial de A Granxa, Civis Global aporta nova capacidade produtiva á empresa química de adhesivos e selantes alimentarios.

A ampliación dunha nova zona de produción en dúas plantas realizouse en tan só 6 meses. Trátase dunha estrutura metálica, con forxados de formigón e metálicos que mantén a estética da nave existente acabada en fachada de aluminio.

Tras os traballos realizados a empresa pode independizar a produción da liña de bebidas e dispón dunha instalación preparada para futuras ampliacións.

A maior complicación loxística foi manter a actividade da planta durante as obras, xa que se trata dun área de entrada de subministracións e na que tamén coinciden vías de evacuación.

Por outra banda, a situación de pandemia do Covid-19 engadiu as correspondentes esixencias de seguridade e prevención que se solucionaron coa aplicación de rigorosas medidas sanitarias e organizativas para o persoal.