Servizos e concesións

Civis Global presta servizo a 120.000 clientes de diferentes concesións en Galicia e Castela e León. A empresa realiza a xestión de instalacións deportivas, campos de céspede artificial, conservación e mantemento de estradas e viais, servizos do ciclo integral da auga, edificacións, depuradoras, e redes de augas e saneamento.