Civis Global avanza na xestión eficaz dos residuos

residuos de obra
contenedores Lonza

Colectores de obra diferenciados por tipo de refugallos nas obras en marcha para a empresa Lonza en Porriño.

29.6.2022

Desde a publicación da nova lei de residuos estatal, Lei 7/2022, en Civis Global temos adoptado unha serie de prácticas para a completa implantación das medidas contempladas no texto, tanto a nivel informativo entre o noso persoal como na operativa cotiá.

Entre outras actuacións, no de abril implantamos un sistema de mellora para a sinalización das zonas de depósito, cunha serie de pegatinas imantadas reutilizables de obra en obra, que identifican os residuos co seu nome e código LER (Lista Europea de Residuos), segundo se trate de madeira, inertes, metais, plásticos, papel e cartón, vidro e xeso.

Con estes colectores oportunamente sinalizados podemos mellorar no recinto de traballo a clasificación, separación e posterior tratamento dos refugallos de obra derivándoos a xestores autorizados. Desta forma contribuímos a unha xestión máis eficaz dos materiais refugados que xera calquera obra.

Civis Global dispón dun sistema de xestión de calidade e medio ambiente ao que se suma agora esta nova disposición para colaborar na mellora xeral do entorno, integrada dentro dos seus obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) e economía circular.