Civis Global xestiona os traballos para mapeo urbano de última xeración

coche mapeo detalle
coche mapeo circulando ok

Vehículo usado para a toma de imaxes 360º xeoposicionadas circulando durante os traballos de mapeo urbano.

14.7.2022

Dentro do contrato de mantemento e mellora de vías do Concello de Vigo, que Civis Global xestiona, se leva a cabo a tarefa de rexistro de 700 km de rúas e camiños da cidade co sistema mobile mapping. A operación se desenvolve en colaboración coa empresa Geograma e servirá para facer un levantamento topográfico de máxima precisión, tanto nas zonas do casco urbano como en áreas rurais.

O sistema utilizado consiste na integración nun vehículo de varios sensores de posicionamento, e sistemas de captación con cámaras de fotos e escáner 3D, con que se fotografa e escanea unha traxectoria para confeccionar unha vista espacial detallada: un street view para uso profesional.

O resultado de “coser” miles de fotografías 360º e millóns de puntos dixitalizados é un modelo dixital que representa calquera recuncho da cidade rexistrado. Eses arquivos de nubes de puntos son exportables a programas específicos usados para a xestión territorial ou urbanística.

Grazias a esta tecnoloxía os técnicos poden dispor no seu ordenador dunha visión da cidade detallada e en máxima resolución para medicións topográficas que, ata agora, deben ser realizadas in situ en traballos de planificación ou reforma urbana.