Civis Global mantén a actividade nas súas obras

Aviso Civis 2

Aviso Civis 2

16.3.2020 

Tras a declaración do estado de emerxencia polo coronavirus COVID-19 Civis Global mantén a súa actividade nas obras que se atopan realizando, incluídas aquelas nas que participa asociada a outras empresas.

Xunto a este esforzo por manter a continuidade laboral, mantemos tamén o contacto aberto con clientes e provedores que se vai realizar por vía telefónica ou comunicación online.

Respecto á actividade laboral, temos adoptado medidas para intensificar ao máximo o teletraballo. Todas as reunións de traballo pendentes realizaranse por medios online mentres sexa posible.

Por último, insistimos na responsabilidade de cumprir de xeito radical as recomendacións sobre normas básicas de hixiene, que están visibles en todos os lugares de traballo.

Seguiremos informando de calquera circunstancia que poida derivarse da aplicación das medidas oficiais para facer fronte a esta situación excepcional.