Civis Global reconstrúe en Ferrol a nova Praza de Armas

arboles-bancos

arboles-bancos6.4.2020

Ferrol recupera a Prazas de Armas coa reforma e remodelación desenvolvida pola UTE de Civis Global e Prosema. O novo aspecto da zona é o resultado dunha obra de reconstrución urbana realizada a partir do proxecto de Carlos Pita, vencedor do concurso municipal para acometer a obra.

Desde a súa construción, a praza foi ideada como un espazo de encontro e comunicación cidadá. A reforma permitiu recuperar o aliñamento coas rúas Terra, Real e Rubalcava que rodean a praza, que agora se adapta á orografía en declive do terreo e queda integrada visualmente no conxunto urbano.

A zona que comunica co edificio do Concello está delimitada por un lousado de granito que cobre uns 2.000 m². Conta con zonas diferenciadas e distintos grosores de material para uso peonil e acceso rodado respectivamente. O espazo está rematado con pequenas ramplas para comunicar coas rúas Terra e Rubalcava.

A construción do Pazo Municipal en 1956 reducira o cadrado inicial aos 7.000 m² actuais. Quedara alterada tamén a planimetría do século XVIII, ao engadir unha zona de aparcamento soterrada que levantou o terreo para gañar espazo e aloxar unha serie de locais comerciais e unha cafetería no límite coa rúa Real.
Para desenvolver a obra realizáronse exhaustivos traballos de escavación e demolición de todos os elementos engadidos, antes de proceder á nivelación e urbanización do conxunto, sobre un volume aproximado de 4.400 m³.

O resto da praza é un área duns 3.000 m² onde destaca un novo pavimento de aspecto terroso e permeable, formado por unha mestura de terra e aglutinantes, aplicada por primeira vez en España. A praza consegue manter así un piso seco en conxunto, independentemente da diversidade de materiais aplicados nas distintas zonas. Este área de aspecto terroso está rodeada por un corredor de case 3 metros de ancho formado por antigas lousas de cantería recuperadas na zona de obra.

Gracias ao uso de materiais diferenciados o conxunto presenta unha grande diversidade visual e un aspecto natural, ao tempo que mantén a súa funcionalidade. A elo contribúe tamén a plantación de zonas de arborado distribuído para acoutar a praza e ofrecer zonas de sombra e descanso.

Destacan en particular os 21 tilos de vinte anos transplantados á zona inferior ata o límite coa rúa Real. Para o mobiliario urbano recuperáronse da zona ferrolá dos Cantóns os tradicionais bancos dobres de madeira sobre estrutura de ferro, dándolle uniformidade ao conxunto.

A reforma da Praza de Armas